✿✿روشا هدیه آسمانی✿✿

دست نوشته هایی برای عزیزترینم

 

  

تو را ای گل کماکان دوست دارم 

 به قدر ابر و باران دوست دارم

کجا باشی کجاباشم مهم نیست 

 تو را تا زنده هستم دوست دارم

 

 

"از این به بعد پست ها رمزدار میشه.رمز رو فقط خدمت دوستانی میدم که میشناسمشون."